shadow

SAJAM FORMATOOL 2019 CELJE

NOVOSTI ARNO-KOFLER

  • ARNO ACS2 sistem odrezivanja SA i SE(3D print)
  • ARNO tokarenje na automatima(nove pločice i prihvati sa hlađenjem AFC)
  • AMS novi mini alati za obradu malih promjera
  • Toolmanagement novi logistički ormari DUO-Flex i novi StoremanagerPRO
  • ARNO bušenje Shark-Cut i SharkDrill2
  • POKOLM Slotworx® VF i novi SPINWORX®

NOVOSTI GITEH

  • novi obradni centri TONGTAI i QUICKTECH tokarski centri za visoku proizvodnost

ARNO NOVOSTI AMB 2018

ARNO noviteti sa sajma AMB 2018.!

ARNO AFC sistem za brzu izmjenu alata i pločica! PATENTIRANO

ARNO AMS za obradu promjera od0,7 mm do 50 mm dubine!

Novost- tokarska motka sa izmjenjivim pločicama!

 

ARNO AWL klizna glava za dugostružne automate

praktično i sigurno stezanje sa dovođenjem hlađenja izravno bez crijeva!