shadow

ARNO NOVOSTI AMB 2018

ARNO noviteti sa sajma AMB 2018.!

ARNO AFC sistem za brzu izmjenu alata i pločica! PATENTIRANO

ARNO AMS za obradu promjera od0,7 mm do 50 mm dubine!

Novost- tokarska motka sa izmjenjivim pločicama!

 

ARNO AWL klizna glava za dugostružne automate

praktično i sigurno stezanje sa dovođenjem hlađenja izravno bez crijeva!